MQL 2 KANAL SISTEM ÇALISMA PRENSIBI

Yağ ve hava; döner takım elemanlarının giriş noktasına kadar birbirinden bağımsız olarak getirilirler.
Spindle adı verilen eleman içinde yağ ile hava, homojen olarak tamamen karıştırılırlar. Uygulama debisi kesici-delici elemanların hızına bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir.
Uygulama hızı 0.1 saniye dir.
100 cSt viskozite yoğunluğa kadar yağlarda kullanılabilir. 
Yağlama miktarı işlenen parçanın üzerinde yağ tabakası görünmeyene kadar düşürülür.
Proses PLC kontrollü olarak, makine çalışma hızına senkron, tamamen otomatik çalışılır. Normal yağ sarfiyatı saatte 50 ml'dir. 40.000 RPM devirlere kadar kullanılır.

MQL 2 KANAL SISTEM

. Bielomatik_Almanya firmasının patentli üretimidir. 
. 40.000 devir/dk hızlara kadar kullanılabilir. 
. Yağ ve hava karışımını döner elemanların hemen girişinde homojen olarak yapar. 
. Takım ve parçanın yağ ile buluşma süresi 0.1/ saniye dir. 
. Makine dönüş hızına göre sistem, yağ ihtiyaç ve tüketim miktarını otomatik olarak ayarlar. 
. Makinadaki bor yağı sirkülasyonu pompasını devre dışı bıraktığı için enerji tasarrufu sağlar. 
. Bor yağının kirletici, krozif ve alerjik etkilerini yok eder. 
. Bor yağı filitrasyonuna gerek kalmaz, işletme maliyetini düşürür. 
. Parçalar tamamen kuru işlendiği için son işlem temizliği gerekmez. 
. Ekolojiktir, atık bırakmaz ve geri dönüşüm gerektirmez. 
. Bor yağı ile birlikte taşınan, filtre edilemeyen metal partiküllerinin neden olduğu aşınmaları önler ve kesici delici takımların kullanım ömrünü 3 kata kadar uzatır.