YAG ANALIZ CIHAZLARI

COAT® SİSTEM ANALİZATÖRÜ ( PATENTLİ )

Kızılötesi ışık enerjisinin, molekülleri titreştirme-döndürme etkilerini ölçme değerlendirme prensibine göre çalışır. Kimyasal içinde seyreltilmiş 5 ml numuneyi kullanarak analiz yapar. Sonuçlar, hızlı alınır ve kesin doğruluktadır.
Cihaz uluslararası kabul görmüş, iki analiz modelini destekler.
Bunlar: - Referans olarak, yeni veya belleğe önceden kaydedilmiş değerleri kullanmak.
- Referans örnek mevcut değilse, direkt numuneden analiz yapmak. COAT® sisteminin ASTM D-7418-07
( Uluslararası yeni standartlar uygulaması ) ve resmi JOAP-TSC parametrelerine göre yaptıgı analizler: - Aşınma önleyici (Anti-Wear) Katkısı Yüzdesel Olarak Seviyesi.
- Oksitlenme önleyici (Antioksidan) Katkısı Yüzdesel Olarak Seviyesi.
- Su Miktarı.
- TAN (Toplam asitleşme değeri)
- TAB (Toplam baz değeri)

Anti-wear ve Antioksidan katkı maddeleri, yaga performans sağlayan ve onu koruyan bileşiklerdir. Zaman içinde yıpranarak kimyasal değişime uğrarlar ve yağın içindeki oranları azalır. Azalma miktarına orantılı olarak yağın asitleşmesi hızlanır, viskozite değeri değisir ve kullanılamaz duruma gelir. COAT® yağın içindeki bu katkıların oranları ölçerek: - Belirli periyodlarda alınan numunelere ait analiz sonuçlarını bir program yardımıyla değerlendirerek, yağın kalan servis ömrünü kesin olarak tayin eder. Bu verilere göre yağın, güvenilir olarak en ideal sürede kullanılmasını sağlar.
- THERMAL-LUBE yağları için, Antioksidan ve Anti-wear katkıları, temin edilmektedir. Analiz sonuçları değerlendirilerek, kullanılan yağın içine ilave yapılmaktadır.İlave miktarı analiz sonuçlarının hesaplanması ile tespit edilir. İlave sonucunda, yağ %95 oranında yenilenmiş olur. Bu işlem, yağ asitleşme üst değerine ulaşana kadar tekrarlanır.